Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Rymdstyrelsen att beskriva och analysera utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekter av en utökad förmåga vid Esrange Diarienummer: U2020/02122/F

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Rymdstyrelsen att beskriva och analysera de utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska aspekterna av en utvecklad förmåga vid rymdbasen Esrange till att kunna sända upp satelliter till omloppsbana.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas skriftligen senast den 12 juni 2020 till regeringen (Utbildningsdepartementet) samt inkludera en i tiden närliggande muntlig föredragning för Regeringskansliet (Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet). Rymdstyrelsen ska fortlöpande informera Regeringskansliet (nämnda departement) om uppdragets genomförande.