Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om svensk samordning och svenskt deltagande i Europeiska kommissionens covid-19-dataplattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC) Diarienummer: U2020/02776/F

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att samordna det nationella arbetet gentemot Europeiska kommissionens covid-19-dataplattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC) och utser Vetenskapsrådet att representera Sverige i EOSC covid-19-plattformen.

Ladda ner:

Vetenskapsrådet ska löpande hålla Utbildningsdepartementet uppdaterat
om arbetet.