Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg Diarienummer: I2020/01828/TP

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter
angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå.

Ladda ner: