Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att beskriva och analysera vissa hälsodata för jämförelser kopplade till utbrottet av covid-19

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att analysera hur statistik rörande dödsorsaker kopplade till det nya coronaviruset rapporteras i Sverige och andra länder. Uppdraget omfattar även att jämföra och rapportera motsvarande statistik mellan regioner, kommuner och andra relevanta geografiska indelningar inom Sverige

Ladda ner:

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 15 oktober 2020 och slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2021.