Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med förlängning av och tillägg till överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19 2023 Diarienummer: S2022/04840

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att betala ut 300 miljoner kronor till regionerna enligt bilagan, i enlighet med förlängning av och tillägg till överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om genomförande av vaccinering mot covid-19 2023.

Ladda ner:

Medlen ska betalas ut efter rekvisition av regionerna senast den 1 december 2023.

Bakgrund

Staten och SKR ingick den 22 december 2022 en överenskommelse om genomförandet av vaccinering mot covid-19 för första halvåret 2023. Överenskommelsen innebär bland annat att staten åtar sig att betala för inköp av vaccin och stödja investeringar och löpande kostnader. Den 15 juni 2023 beslutade regeringen att förlänga överenskommelsen och avsatte ytterligare 300 miljoner kronor för att möjliggöra vaccination utifrån behoven i landet och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Laddar...