Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remiss av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Diarienummer: S2020/09963

Publicerad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19.

Övriga remissyttranden återfinns i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 5 januari kl. 12.00.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...