Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att inrätta en funktion för psykisk hälsa och suicidprevention Diarienummer: S2020/05464/FS

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att inrätta en funktion för psykisk hälsa och suicidprevention vid myndigheten.

Ladda ner:

Funktionen ska i huvudsak inrättas i enlighet med Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdraget om att lämna förslag på hur en sådan funktion kan inrättas vid myndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 januari 2021.