Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 Diarienummer: S2020/05026/FS

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, i samråd med länsstyrelserna och regionerna, skyndsamt säkerställa adekvata flödeskedjor för storskalig serologisk testning och PCR-testning för covid-19 i hela landet.

Ladda ner:

Myndigheten ska på nationell nivå säkerställa att alla behövliga strukturer för testning och testningens följder finns på plats i närtid, i samarbete med regionerna, länsstyrelserna och andra aktörer som behövs för genomförandet. I uppdraget ingår även att stödja regionerna i fråga om att säkerställa att undanträngningseffekter inte uppstår gentemot hälso- och sjukvård eller omsorg. I uppdraget ingår även ett ansvar att säkerställa att testningen är ändamålsenlig och resurseffektiv utifrån förväntad immunitetsnivå (serologiska tester) och möjlighet till smittspårning (PCR-tester).

Laddar...