Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag gällande besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utveckla stödet för hur bedömningen av undantag kan göras från förbudet mot besök enligt förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

Socialstyrelsen får också i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida exempel som kan fungera som ett stöd för personalen på hur besök kan ordnas, samtidigt som de äldre skyddas (säkra besök), inom och i anslutning till särskilda boendeformer för äldre. Stödet som tas fram ska bygga på Folkhälsomyndighetens rekommendationer
vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19
pandemin. Socialstyrelsen ska vid behov samverka med Folkhälsomyndigheten och andra berörda aktörer. Uppdraget ska genomföras inom ramen för myndighetens förvaltningsanslag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 juli 2020 och hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Laddar...