Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott Diarienummer: S2020/03321/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att ta fram riskanalyser samt analysera och tillvarata myndighetens iakttagelser inom både tillsyns- och tillståndsverksamheten under utbrottet av covid-19.

Ladda ner:

Säkerhet och kvalitet i vård och omsorg

Uppdraget ska lära och stärka säkerhet och kvalitet i svensk vård och omsorg. Genom att återföra kunskap om risker för bristande kvalitet och säkerhet under utbrottet av covid-19 ska uppdraget bidra till att främja organisations- och verksamhetsutveckling för hantering av  sjukdomsutbrott.

Ansvarsfördelning, prioritering och samordning

IVO ska ta fram verktyg och datatillgång för att analysera hur vården och omsorgen har hanterat utbrottet. Detta utifrån grundläggande aspekter kring ansvarsfördelning, prioritering och samordning givet gällande regelverk för vård och omsorg.

Ingen onödig administration

Analysen ska göras i myndighetens befintliga verksamhet och inte medföra några särskilda tillsynsinsatser eller onödig administration för kommuner och regioner samt berörda verksamheter.

IVO ska samråda med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, organisationer som företräder privata aktörer samt andra berörda aktörer.

IVO informerar Socialdepartementet löpande. En delredovisning lämnas den 13 december och uppdraget ska slutredovisas den 1 december 2021.

Laddar...