Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Läkemedelsverket att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 Diarienummer: S2020/05824/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att planera för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av eventuella nya utbrott av covid-19.

Ladda ner:

Utgår från Folkhälsomyndighetens scenarier

Läkemedelsverket bedömer vilka insatser som kan bli aktuella. Bedömningarna utgår från de scenarier Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram.

Tar hänsyn till insatser och skillnader i smittspridning

Läkemedelsverket tar hänsyn till tidigare och pågående insatser och uppdrag av betydelse. Planen tar även hänsyn till regionala och lokala skillnader i smittspridning.

Läkemedelsverket genomför uppdraget tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen som har liknande uppdrag. Läkemedelsverket samtalar även med Sveriges Kommuner och Regioner.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 1 september 2020.