Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till kommunerna för att bidra till att motverka konsekvenserna av isolering för äldre med anledning av spridningen av covid-19 Diarienummer: S2020/05407/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att betala ut pengar till kommunerna för digitala och andra lösningar i verksamheter för äldre. Satsningen ska motverka konsekvenserna av isolering för äldre med anledning av spridningen av covid-19.

Ladda ner:

Pengarna kommer i oktober

Kammarkollegiet betalar ut pengarna engångsvis under 2020. Rekvisition ska ske till Kammarkollegiet senast den 30 september. Kammarkollegiet betalar ut pengarna till samtliga kommuner i oktober.

Kommuner och myndigheter samverkar om digitalisering

Om det behövs ska kommunerna samverka med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt med Post- och telestyrelsen om frågor kring digitalisering.

Genvägar