Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att sprida information och goda exempel på åtgärder vid en identifierad bristfällig efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd vid inrikesresor och sommaraktiviteter Diarienummer: S2020/06223/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att informera bland annat allmänhet och kommuner om hur viktigt det är att efterleva myndigheternas rekommendationer. Detta så att de kan agera på ett bra sätt när länsstyrelserna uppmärksammar brister.

Ladda ner:

Goda exempel

Länsstyrelserna ska samla ihop och föreslå goda exempel på vad man kan göra för att minska risken för att öka spridningen av smitta. Meningen är att bidra till att minska riskerna för ökad spridning av covid-19.

Länsstyrelserna samverkar nationellt, regionalt och lokalt

I arbetet ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, kommuner samt andra berörda aktörer och myndigheter inom sina respektive geografiska områden.

Länsstyrelsen i Skåne län samordnar uppdraget och rapporterar löpande till Socialdepartementet. Uppdraget avslutas den 15 oktober 2020.