Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser för att stärka förutsättningarna för att placerade barn och unga får tillgång till en god hälso- och sjukvård, tandvård och en obruten skolgång Diarienummer: S2020/07505

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utveckla förutsättningarna för att placerade barn ska få god hälso- och sjukvård, tandvård och obruten skolgång.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska:

  • se över behovet av kunskap och stödmaterial inom den sociala barn- och ungdomsvården, hälso- och sjukvården och tandvården,
  • höja kunskaperna för att stödja berörda huvudmän och yrkesverksamma. Meningen är att garantera placerade barn och unga god hälsa, tandhälsa och utbildning. Särskilt fokus ska ligga på psykiatrisk och psykologisk vård,
  • samråda med Barnombudsmannen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Statens skolverk, Statens institutionsstyrelse (SiS), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statens skolinspektion, Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. Myndigheten ska även samtala med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra relevanta aktörer,
  • senast den 30 april varje år delredovisa uppdraget till Socialdepartementet. Uppdraget slutredovisas senast den 30 april 2024.
Laddar...