Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att lämna förslag om en etablering av ett kunskapscentrum för kärnvapennedrustning Diarienummer: U2020/05113

Publicerad

Vetenskapsrådet ska lämna förslag på vilket lärosäte som bör få i uppdrag att etablera ett nationellt kunskapscentrum för kärnvapennedrustning.

Ladda ner:

Vetenskapsrådet ska inhämta intresseanmälningar från statliga universitet och högskolor i Sverige om att få inrätta ett kunskapscentrum för kärnvapennedrustning. Vetenskapsrådet ska därefter lämna förslag på vilket lärosäte som bedöms som mest lämpligt. Det är av vikt att Vetenskapsrådet härvid inhämtar synpunkter från expertmyndigheterna Strålsäkerhetsmyndigheten och Totalförsvarets forskningsinstitut.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 2 december 2020.