Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att se över befintliga, alternativt ta fram nya, allmänna råd eller rekommendationer för att bidra till att arrangemang och andra verksamheter kan genomföras smittsäkert Diarienummer: S2020/07616

Publicerad

Regeringen uppdrar år Folkhälsomyndigheten att se över de nuvarande – eller ta fram nya –allmänna råd eller rekommendationer. Detta så att bland annat arrangemang, med hänsyn till covid-19, ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Ladda ner:

Råd och rekommendationer ska stödja de ansvariga så att de ska kunna genomföra arrangemang på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Råden eller rekommendationerna kan exempelvis omfatta kultur- och
idrottsarrangemang, mässor, nöjesparker och loppmarknader som omfattasav förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

I arbetet ska myndigheten ta hänsyn till det nuvarande kunskapsläget.

Uppdraget ska genomföras i nära samtal med bland andra företrädare för kultur- och idrottssektorn.

Uppdraget ska redovisas den 1 december 2020 respektive den 1 april 2021 till Socialdepartementet. Detta utöver myndighetens kontinuerliga
uppdateringar av råd och rekommendationer.