Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förstärkt säkerhetsarbete Diarienummer: S2020/07612

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens institutionsstyrelse (SiS) att förstärka sitt säkerhetsarbete. SiS ska planera för uppdelade säkerhetsklasser inom myndighetens särskilda ungdomshem. Myndigheten ska också identifiera avdelningar inom den slutna ungdomsvården som behöver stärka säkerheten samt höja säkerheten vid dessa.

Ladda ner:

SiS ska senast den 19 mars 2021 redovisa uppdraget. Av redovisningen ska framgå vad myndigheten gjort och vad den behöver göra för att införa uppdelade säkerhetsklasser och stärka säkerheten på vissa avdelningar.