Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Förlängning av uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 Diarienummer: S2020/08532

Publicerad

Regeringen förlänger uppdraget till Folkhälsomyndigheten att säkerställa lämpliga flödeskedjor för serologisk testning och storskalig testning för pågående infektion i hela landet.

Ladda ner:

Myndigheten ska säkerställa att nationella strukturer för testning och dess följder finns på plats i samarbete med regionerna, länsstyrelserna och andra som medverkar.

Undanträngningseffekter i hälso- och sjukvård eller omsorg

Myndigheten ska  stödja regionerna med att se till att det inte uppstår några undanträngningseffekter i hälso- och sjukvård eller omsorg. Den ska också se till att testningen är ändamålsenlig och resurseffektiv.

Storskalig testning, beredskap och materiel

Uppdraget ska möta behovet av storskalig testning och beredskap för ett scenario med hög smittspridning.

Regeringen förlänger även uppdraget att utöka antalet tester för covid-19 för validering av diagnostiska tester samt för prevalensundersökningar och övervakningsstudier. Vidare förlängs inventeringen av provtagningsmaterial, laboratoriematerial och annan materiel.

Testkapacitet för 2021

Folkhälsomyndigheten ska vidta förberedande åtgärder för att se till att det finns tillräcklig testkapacitet tillgänglig från 2021.

Uppdraget kan komma att förlängas ytterligare.

Uppdraget redovisas löpande till Socialdepartementet fram till den 31 december 2021