Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga digitala stöd och tillämpningar i smittskyddsarbetet i ett urval länder Diarienummer: S2020/08097

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att kartlägga digitala stöd och tillämpningar som används i löpande smittskyddsarbete och insatser vid större utbrott av smittsamma sjukdomar i ett urval länder inom främst Europeiska unionen.

Ladda ner:

Organisatoriskt och juridiskt ansvar

Kartläggningen ska innehålla översiktliga beskrivningar av exempelvis organisatoriskt och juridiskt ansvar. Detta med särskilt fokus på personuppgiftsbehandling, integritetsskydd och informationssäkerhet. Uppmärksamhet ska också ägnas åt epidemiologiska grundantaganden och information om hur stor del av befolkningen som använder eller omfattas av stöden.

Samråd med andra myndigheter

Uppdraget genomförs i samråd med Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Datainspektionen samt andra myndigheter med ansvarsområden som kopplar till uppdraget.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2021