Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag till en förhandlingsperson att omförhandla 2013 års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens Stockholmsdel

Publicerad

Regeringen uppdrar åt den person som är utsedd till ordförande i Styrelsen för uppföljning m.m. av avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling liksom i Styrelsen för uppföljning m.m. av avtal om finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet
i storstäderna samt ökat bostadsbyggande enligt Sverigeförhandlingen att som förhandlingsperson omförhandla de avtal som 2013 års Stockholmsförhandling förhandlade fram och den del av det avtal som Sverigeförhandlingen förhandlade fram som innefattar investeringar i Stockholms län.

Ladda ner: