Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att förhandla och ingå överenskommelser om temporära beredskapsflygplatser Diarienummer: I2020/03417 I2020/03383

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att omgående förhandla och ingå överenskommelser med nedan angivna flygplatser om temporär beredskap på flygplatserna, som innebär att flygplatserna dygnet runt ska hålla en grundläggande beredskap att ta emot luftfartyg som utför akuta eller av annat skäl prioriterade transporter för hälso- och sjukvården., t.ex. ambulansflyg. Avtalen ska gälla som längst t.o.m. den 28 februari 2021.

Ladda ner:

Uppdraget avser följande flygplatser: Kiruna flygplats, Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats, Örnsköldsviks flygplats, Mora-Siljan flygplats, Borlänge flygplats, Karlstads flygplats, Örebro flygplats, Stockholm Skavsta flygplats, Eskilstuna flygplats, Skövde flygplats, Trollhättan-Vänersborgs flygplats, Linköping-Saab flygplats, Jönköpings flygplats, Växjö-Kronobergs flygplats och Kalmar flygplats.

Trafikverket ska ingå avtal om temporär beredskap enligt följande.
− Så snart som möjligt t.o.m. den 31 december 2020.
− För perioden fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 28 februari 2021 ska avtalen och ersättningen beslutas en månad i taget med option om
förlängning en månad i taget.
− Avtalen ska vara temporära och gälla som längst t.o.m. den 28 februari 2021 och utformas med utgångspunkt från vad som gäller enligt överenskommelser med ordinarie beredskapsflygplatser, med ett tak för den statliga ersättningen om maximalt 200 000 kronor per flygplats och månad.

Om behov uppkommer ska Trafikverket vid genomförandet av uppdraget samråda med Transportstyrelsen.