Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 Diarienummer: Fi2020/04960

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt myndigheterna som anges i bilagan att under perioden 1 januari 2021–31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

De nyanlända arbetssökande ska vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen, men behöver inte vara inskrivna i etableringsuppdraget.

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds, vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive myndighets förutsättningar, matcha praktikplatser med arbetssökande nyanlända i dialog med myndigheterna. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter till praktik.

Arbetsgivarverket ska, inom sitt ansvarsområde, svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.