Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att redovisa åtgärder som bedöms ha bidragit till genomförandet av MIPAA Diarienummer: S2020/09556

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att redovisa hur myndigheterna mellan 2016 till 2020 har bidragit till att genomföra Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA).

Ladda ner:

Myndighet ska var och en och senast den 21 april 2021 redovisa till Socialdepartementet.