Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att redovisa åtgärder som bedöms ha bidragit till genomförandet av MIPAA (MFD) Diarienummer: S2020/09555

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för delaktighet (MFD) att redovisa hur myndigheten mellan 2016 och 2020 bidragit till att genomföra Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA).

Ladda ner:

MFD ska också ta reda på hur Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen bidragit till att genomföra MIPAA.

MFD sammanställer de redovisningar Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten fått i uppdrag att lämna till Socialdepartementet. I sammanställningen ingår också uppgifterna från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Bred samverkan

I uppdraget ska MFD samverka med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), företrädare för civila samhället – exempelvis pensionärsorganisationer –, privata utförare av välfärdstjänster samt övriga medverkande av betydelse.

MFD lämnar Socialdepartementet den samlade redovisningen senast den 15 juni 2021.