Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag på insatser vid olika smittspridningsscenarier av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 Diarienummer: S2020/08833

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att föreslå insatser vid smittspridning av covid-19.

Ladda ner:

Länsstyrelserna bedömer aktuella insatser och planerar för hur dessa kan genomföras. Bedömningarna utgår från Folkhälsomyndighetens scenarier.

Effektivitet och kostnadseffektivitet

Länsstyrelsernas uppdaterar löpande sina bedömningar. Myndigheten tar bland annat hänsyn till effekter och kostnadseffektivitet av tidigare genomförda och pågående insatser. Förslagen tar även hänsyn att regionala och lokala skillnader.

Halland samordnar

Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget. Det genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Länsstyrelsen i Hallands län samtalar även med Sveriges Kommuner och Regioner.
Uppdraget redovisas löpande Socialdepartementet när Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina scenarier.
 
Första redovisningen lämnas senast den 31 januari 2021. Uppdraget slutredovisas den 31 december 2021, men kan förlängas.