Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändrad tid för redovisning av uppdraget till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik Diarienummer: A2021/00493

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 4 februari 2016 om uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 (A2016/00216) och den 19 april 2018 om uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 (A2018/00925) beslutar regeringen att Statskontoret ska redovisa uppdraget i en slutrapport senast den 30 april 2021.

Ladda ner: