Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg Diarienummer: I2021/00395

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Uppdraget ska komplettera regionernas förberedande arbete på detta område och ska därför utföras i samverkan med Sveriges Regioner och Kommuner (SKR). Samverkan ska också ske med E-hälsomyndigheten,
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt andra relevanta aktörer t.ex. privata leverantörer av vaccinationsintyg. Digg ska kalla samman en expertgrupp som snabbt och effektivt kan stödja projektet.

Ladda ner:

Projektet ska verifiera vilka uppgifter som ska ingå i ett kommande svenskt vaccinationsintyg samt upprätta en digital infrastruktur som i möjligaste mån ska bygga på befintliga informationsresurser, följa internationella riktlinjer och standarder samt säkerställa skyddet för den personliga integriteten. Den ska bl.a. möjliggöra en verifiering av uppgifter och intyg genom att individen eller tredje part kopplar upp sig mot infrastrukturen. Målet är att infrastrukturen ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021.