Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg Diarienummer: I2021/02990

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 4 februari 2021 med uppdrag åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg (I2021/00395), ändrat genom beslut den 29 april 2021 (I2021/01336), utvidgas uppdraget enligt följande.

Ladda ner:

Uppdraget förlängs till och med den 31 mars 2022. Digg ska från och med den 22 november 2021 skapa förutsättningar för mjukvaruutvecklare att kunna utveckla lösningar för verifiering av de vaccinationsbevis som är del av det europeiska systemet för covidbevis i syfte att använda dessa nationellt. Digg ska bistå och vägleda dessa mjukvaruutvecklare när det gäller användningen av öppen kod, publika nycklar och regler samt riktlinjer för vaccinering.

Digg ska också ta fram en offentlig verifieringslösning för nationellt bruk som ska kunna användas senast den 1 december 2021 av aktörer som kommer att ansvara för kontrollen av vaccinationsbevisens giltighet. Alla nationella lösningar för verifiering ska utgå från den infrastruktur och de lösningar som finns framtagna för EU:s digitala covidbevis. Digg ska vidare från och med den 1 december 2021 till och med det första kvartalet 2022 tillhandahålla en support som kan erbjuda stöd till aktörer som kommer att använda den offentliga verifieringslösningen. Digg ska dessutom, i samråd med andra berörda aktörer, senast den 31 december 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) föreslå en förvaltning av den offentliga verifikationslösningen från och med andra kvartalet 2022.

Vid genomförandet av uppdraget ska Digg samverka med E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan samt andra relevanta aktörer.