Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket att förbereda införandet av en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande Diarienummer: Ju2021/00356

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Migrationsverket att förbereda införandet av en obligatorisk samhällsintroduktion senast den 1 oktober 2021.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att ta fram ett förslag på hur samhällsintroduktionen ska utformas. Samhällsintroduktionen föreslås motsvara en heldags muntlig information och lämnas så kort tid som möjligt efter att en ansökan om asyl har registrerats. Den ska tillhandahållas till alla asylsökande över 15 år.

I uppdraget ingår även att ta fram ett förslag på ett skriftligt material som ska ges till barn under 15 år och ensamkommande barn. Den skriftliga informationen ska vara anpassad till asylsökande barn i familj och ensamkommande barn och motsvara den muntliga information som lämnas i samhällsintroduktionen.