Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel till regionerna för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård Diarienummer: S2021/01353

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att till regionerna betala ut 4 miljarder kronor under 2021. Detta enligt fördelning efter befolkningsmängd. Regionerna ska använda pengarna till kostnader för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård.

Ladda ner:

2 miljarder kronor får till den 30 juni 2021 bara användas till covid-19-relaterad vård. Vid behov kan dock pengarna också användas till uppskjuten vård. Resterande pengar ska regionerna under 2021 använda till uppskjuten vård.

Rekvisition och återbetalning

Pengarna betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2021.

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022 då också en ekonomisk redovisning lämnas.

Regionerna ska till Socialdepartementet senast den 31 mars 2022 redovisa hur pengarna har använts.