Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att ansvara för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och för Euratoms forsknings- och utbildningsprogram Diarienummer: U2021/01620

Publicerad

Regeringen uppdrar åt ett antal myndigheter att 2021–2027 ansvara för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) och att 2021–2025 ansvara för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) forsknings- och utbildningsprogram.

Ladda ner: