Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att lämna förslag till inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen Diarienummer: Ku2021/00875

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens historiska museer att lämna förslag till inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen som ett museum inom myndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 18 juni 2021.

Ladda ner: