Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med mera 2021 Diarienummer: S2020/01591

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2021 dela ut pengar för utveckling samt erbjuda och kvalitetssäkra kompetensstöd för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda ner:

För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen under året använda 105 miljoner kronor. Bland annat fördelas 70 miljoner kronor fördelas till kommuner och högst 25 miljoner kronor till regionerna. Högst 4 miljoner kronor fördelas till ideella föreningar och stiftelser.