Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Forum för levande historia att planera och förbereda för att hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser ska kunna återupptas Diarienummer: Ku2021/00874

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att planera och förbereda för att skolväsendet ska kunna återuppta hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser när det åter blir möjligt med hänsyn till covid-19-pandemin.

Ladda ner:

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i särskild ordning senast den 31 mars 2022.