Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa Diarienummer: I2021/01008

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att enligt vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027.

Ladda ner:

Digg ska redovisa ett förslag till utformning av en långsiktig samverkansstruktur till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 juli 2021.