Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion Diarienummer: S2021/03523

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Arbetet ska utgå från Sveriges folkhälsopolitiska mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation.

Ladda ner:

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten ska gemensamt redovisa uppdraget senast den 31 januari 2024. En gemensam delredovisning med en plan för genomförandet av arbetet ska lämnas senast den 31 augusti 2021 till Regeringskansliet (Socialdeparteentet och Näringsdepartementet). Ytterligareen delredovisning ska lämnas senast den 31 januari 2023.

Folkhälsomyndigheten respektive Livsmedelsverket får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor vardera under 2021.

Laddar...