Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om nationella kontaktpunkter för Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation och Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram Diarienummer: U2021/01835

Publicerad

Regeringen uppdrar åt nedanstående myndigheter att vara värdorganisationer för nationella kontaktpunkter (NCP) i enlighet med kommissionens indelning av områden för det särskilda programmet inom Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, samt Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) forsknings- och utbildningsprogram.

Ladda ner:

I de fall uppdrag ges till flera myndigheter markeras huvudkontaktpunkterna som primära.