Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Framställning om förlängd tid för uppdraget att ta fram förslag till en strategi för vätgas och elektrobränslen Diarienummer: I2021/01488

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut den 28 januari 2021 ned uppdrag till Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att ta fram förslag till en övergripande strategi för vätgas och elektrobränslens roll i det svenska energisystemet, inklusive ammoniak (I2021/00332) ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 25 november 2021.

Ladda ner: