Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela och betala ut prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre Diarienummer: S2021/04601

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2021 använda två miljarder kronor till att minska andelen timanställningar i äldreomsorgen. Myndigheten ska administrera, kontrollera prestation och betala ut prestationsbaserade medel till kommunerna.

Ladda ner:

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022. Myndigheten ska där redovisa vilka kommuner som deltagit, hur medlen har fördelats samt hur stora förbättringar kommunerna har gjort.