Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fördela och betala ut prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden Diarienummer: S2021/04603

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att fördela en miljard kronor till kommunerna. Detta för att öka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen.

Ladda ner:

Förutom att administrera, kontrollera prestation och betala ut pengarna ska Socialstyrelsen bedöma vad som är en god sjuksköterskebemanning vid särskilda boenden.

I kontrollen av de undersköterskor som påbörjat vidareutbildningen till sjuksköterska ska Socialstyrelsen fastställa hur många undersköterskor som behöver påbörja vidareutbildningen för att villkoret ska uppnås.

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022.