Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att administrera ekonomiska transaktioner som är nödvändiga för att möjliggöra en donation av vaccin mot covid-19 från en vaccintillverkare till Sveriges Olympiska Kommitté Diarienummer: S2021/04817

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att administrera nödvändiga ekonomiska transaktioner för att möjliggöra en donation av vaccin mot covid-19 från en vaccintillverkare till Sveriges Olympiska Kommitté.

Ladda ner: