Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en internationell utblick över arbetet inför säsongsstart av vaccination mot covid-19 Diarienummer: S2024/00783

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att genomföra en internationell utblick över några jämförbara länders arbete och ställningstaganden för val av startdatum för vaccination mot covid-19 under säsongen 2023/24 och samvaccinering av covid-19 och influensa.

Ladda ner:

Myndigheten ska bland annat:

  • belysa för- och nackdelar med samvaccination mot covid-19 och influensa och vilka avvägningar och ställningstaganden olika länder gör inför beslut av startdatum för vaccinationer.
  • använda en kvalitativ ansats,
  • redogöra för vilka bedömningar och antaganden som legat till grund för valet av startdatum och eventuell samvaccination i respektive land, 
  • redovisa hur ländernas ansvariga myndigheter bedömer att startdatumet har påverkat vaccinationstäckningen samt sådan sjuklighet och belastning på hälso- och sjukvården som är relaterad till covid-19 under säsongen 2023/24,
  • beskriva och jämföra hur dessa aspekter har fungerat i andra relevanta länder,
  • dra slutsatser och lämna rekommendationer inför kommande vaccinationssäsonger i Sverige,
  • beakta Folkhälsomyndighetens arbete med uppdraget att beskriva avvägningar som görs i samband med start av säsongsvaccination mot covid-19 och influensa,
  • samtala med för uppdraget relevanta myndigheter och aktörer,
  • senast den 15 mars 2025 skriftligt redovisa uppdraget till Regeringskansliet. 
Laddar...