Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att redogöra för vaccinationsinsatserna för covid-19 och influensa

Publicerad

Regeringen ger två nya uppdrag för att följa upp processerna i samband med vaccinationerna mot covid-19 och influensa under säsongen 2023/2024 och belysa vaccinationsinsatsen i ett internationellt sammanhang.

För säsongen 2023/24 rekommenderade Folkhälsomyndigheten och regionerna den 7 november 2023 som startdatum för influensavaccination och för vaccination mot covid 19, med det då uppdaterade och nyligen levererade vaccinet. Tidpunkten för när vaccinationen startar är viktig för att personer med störst risk för allvarlig sjukdom och död ska ha ett kontinuerligt skydd mot covid-19. 

– Trots att det fanns ett gemensamt överenskommet startdatum för vaccinationerna i höstas så fanns det regioner som valde en annan vaccinationsstart. Det här riskerar att skapa en osäkerhet om vad som gäller och hur man som enskild ska planera för sin vaccinering. För att vaccinationsinsatserna ska vara framgångsrika krävs en effektiv logistik, kommunikation och samordning mellan regionerna och Folkhälsomyndigheten. Därför är det viktigt att följa upp den här processen, liksom beslutet om val av startdatum, säger Jakob Forssmed.  

Folkhälsomyndigheten får därför i uppdrag att redogöra för vilka avvägningar som gjordes vid valet av startdatum för säsongsvaccinationen mot covid-19 och influensa hösten 2023, och analysera vilka för- och nackdelar som finns med samvaccination mot covid-19 och influensa. Folkhälsomyndigheten ska också beskriva hur samarbetet mellan myndigheten och regionerna är utformat och har fungerat, samt identifiera vilka eventuella förbättringar som kan göras inför kommande säsonger.

I uppdraget ingår även att analysera hur valet av startdatum påverkat vaccinationstäckningen, i den mån det är möjligt, och belastningen på hälso- och sjukvården samt att göra en uppskattning av hur många av de personer som inte omfattades av myndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19 under säsongen 2023/24, exempelvis barn, som vaccinerades.

Internationell utblick och analys 

I ett separat uppdrag ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomföra en internationell utblick av andra länders val av startdatum och andra ställningstaganden kring vaccinationsinsatserna säsongen 2023/24. Utifrån detta ska myndigheten, där det är möjligt, lämna rekommendationer inför kommande vaccinationssäsonger.

Folkhälsomyndigheten ska delredovisa sina uppdrag senast den 31 maj 2024, respektive den 12 september och slutredovisa senast den 1 december 2024. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 mars 2025.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...