Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att beskriva processerna i samband med start av säsongsvaccination mot covid-19 och influensa Diarienummer: S2024/00782

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att redovisa delar av myndighetens arbete med att samordna, följa och utveckla smittskyddet för covid 19 och influensa.

Ladda ner:

Myndigheten ska redogöra för vilka avvägningar som gjorts vid valet av startdatum för säsongsvaccination mot covid-19 och influensa. Den ska också analysera vilka för- och nackdelar som finns med samvaccination mot covid 19 och influensa.

Folkhälsomyndigheten ska bland annat:

  • analysera hur startdatum har påverkat vaccinationstäckningen samt sådan sjuklighet och belastning på hälso- och sjukvården som är relaterad till covid-19 och influensa,
  • beskriva hur samarbetet mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna är utformat och har fungerat, 
  • identifiera vilka eventuella förbättringar som kan göras inför kommande säsonger.
  • belysa Sveriges vaccinationsinsats i relation till övriga Norden samt andra relevanta länder att jämföra med,
  • bistå Myndigheten för vård- och omsorgsanalys med information om arbetet, som underlag för den myndighetens uppdrag om att kartlägga ställningstaganden kring val av startdatumför säsongsvaccination mot covid-19,
  • samtala med regionerna samt Sveriges Kommuner och Regioner.
  • senast den 31 maj 2024 och den 12 september muntligt delredovisa samt senast den 1 december 2024 skriftlig slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.
Laddar...