Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att fortsatt följa spridning och vaccination av covid-19

Publicerad

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att övervaka, analysera och genomföra insatser mot covid-19.

– Behovet att följa utvecklingen av covid-19 är fortsatt stort och utmaningar kvarstår. Exempelvis är skillnaderna i vaccinationstäckning mellan olika grupper påfallande. Därför ger vi Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra fördjupade analyser och bistå regionerna i deras arbete med att åstadkomma en så hög vaccinationstäckning som möjligt, säger socialminister Jakob Forssmed. 

I uppdraget till Folkhälsomyndigheten ingår att följa upp förekomsten av covid-19 och genomföra fördjupade studier för att öka kunskaper om viruset och dess spridning. Myndigheten ska även genomföra fördjupade studier av vaccinationstäckning och vaccinationseffekt för covid-19 i olika delar av befolkningen och ta fram vaccinationsrekommendationer. I uppdraget ingår också att följa och vid behov vidta åtgärder för att motverka felaktig information och ryktesspridning om vaccination mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten får använda 104 miljoner kronor för uppdraget under 2024. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 februari 2025.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...