Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården Diarienummer: S2021/04972

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att mellan 2021 och 2024 förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

Ladda ner:

Myndigheten ska genomföra uppdraget i samråd med Socialstyrelsen. IVO ska också samtala med Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regioner, patient-, brukar-, och anhörigorganisationer samt övriga relevanta aktörer.

Myndigheten ska ta hänsyn till barnrättsperspektivet och jämställdhetsperspektivet.

Uppdraget delredovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2022 och därefter årligen senast den 31 maj. Myndigheten slutredovisar uppdraget den 31 maj 2025.

Laddar...