Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att redogöra för möjligheten att genomföra större evenemang på ett smittsäkert sätt Diarienummer: S2021/04688

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att redogöra för om anpassningar för större evenemang kan göras på ett smittsäkert sätt redan under nivå 2 i regeringens plan för avveckling av restriktioner.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska bedöma om man redan under nivå 2 kan genomföra större evenemang på ett smittsäkert sätt.

Myndigheten ska också bedöma om det finns behov av att anpassa för större evenemang, som annars inte hade kunnat genomföras, under nivå 1. Detta exempelvis med sektionering, testning eller vaccinationsbevis.

Folkhälsomyndigheten ska samtala med E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning, Polismyndigheten och länsstyrelserna.

Uppdraget redovisas den 7 juni 2021.