Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stödja ett ökat tillgängliggörande av naloxon Diarienummer: S2021/04973

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att aktivt stödja arbetat med att i ökad grad tillgängliggöra naloxon. Myndigheten bidrar bland annat till ett systematiskt arbete för att tillhandahålla naloxon. Meningen är att minska dödsfallen till följd av opioider.

Ladda ner:

De iakttagelser som görs av att i högre grad tillgängliggöra naloxon  ska tas tillvara.

Socialstyrelsen ska föreslå vad man kan göra för att tillgängliggöra naloxon till fler. Myndigheten ska arbeta för att ytterligare tillgängliggöra naloxon.

Socialstyrelsen samråder med Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, brukar- och patientorganisationer samt andra.

Socialstyrelsen redovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 mars 2022.