Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att genomföra en undersökning av utsatthet för hot och hat riktat mot organisationer i det civila samhället Diarienummer: Ku2021/01476

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att göra en kvantitativ och representativ kartläggning av omfattning och konsekvenser av trakasserier, hot och våld som riktas mot personer som företräder eller på annat sätt är verksamma inom organisationer i det civila samhället.

Ladda ner:

MUCF ska redovisa uppdraget till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2022.