Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att stärka och utveckla stödet till barn som anhöriga Diarienummer: S2021/03118

Publicerad

Regeringen beslutar ändra uppdraget till Socialstyrelsen om att stärka och utveckla stödet till barn som anhöriga i enlighet med regeringsbeslut från den 1 april 2021. Utgångspunkten för uppdraget ska istället vara de utgångspunkter som framgår av regeringens skrivelse En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020.

Ladda ner:

Uppdraget ska ta tillvara de erfarenheter och den kunskap som kommit fram under perioden 2016–2020 samtidigt som stödet till barn som anhöriga ska utvecklas och stärkas.

Delredovisningen med en plan för uppdragets genomförande, som ska lämnas senast den 1 september 2021, ska också innehålla en bedömning av hur planerade aktiviteter och åtgärder förhåller sig till regeringens insatser inom ANDTS-området.